Skaičiuoklės aludariams

Vis sulaukiu klausimų, kaip apskaičiuoti alkoholio kiekį aluje bei kitų klausimų, kuriems atsakyti reikalingos skaičiuoklės. Šiame straipsnelyje rasite keletą pagrindinių skaičiuoklių, naudingų aludariams.

Alkoholio skaičiuoklė, reikia įvesti pradinį tankį (SG) ir galutinį tankį (FG), kuris matuojamas hidrometru arba refraktometru (matuojant refraktometru, nepamirškite FG korekcijos):
https://www.aludariuklubas.lt/alkoholio-skaiciuokle

Šioje skaičiuoklėje jūs suvedate pradinį sausųjų medžiagų kiekį aluje (didžiąją dalį sudaro cukrūs), pasibaigus fermentacijai pamatuojate ir suvedate likusį sausųjų medžiagų kiekį. Pagal tai, kiek mielės suvalgė cukraus, apskaičiuojama, kiek jos pagamino alkoholio.

Cukraus kiekio, skirto užgazavimui, skaičiuoklė. Reikia įvesti alaus kiekį, norimą užgazavimo lygį VOL vienetais ir dabartinę alaus temperatūrą, parodomas įvairių tipų cukraus kiekis, reikalingas pasiekti norimą užgazavimą. Nepamirškite persijungti į metrinę sistemą:

https://www.brewersfriend.com/beer-priming-calculator/

Apie cukraus skaičiavimą alaus užgazavimui, užgazavimo mechanizmą ir cukraus rūšis esu rašęs šiuose straipsniuose:
Cukraus skaičiavimas alaus užgazavimui (1 dalis)
Cukraus skaičiavimas alaus užgazavimui (2dalis): cukraus rūšys
Cukraus skaičiavimas alaus užgazavimui (3 dalis): alaus užgazavimo procesas

Slėginio užgazavimo statinėje skaičiuoklė, parodanti, kokį slėgį reikia laikyti, norint pasiekti tam tikrą užgazavimo lygį. Reikia įvesti norimą užgazavimo lygį (VOL  vienetais) ir alaus temperatūrą, skaičiuoklė parodo, kokį CO2 slėgį reikia laikyti statinėje. Nepamirškite persijungti į metrinę sistemą:

https://www.brewersfriend.com/keg-carbonation-calculator/ 

Norint „priverstinai“ užgazuoti alų (angl. force carbonation), į statinę paduodama angliarūgštė (CO2), sukeliamas slėgis ir laikomas tam tikrą laiką, angliarūgštė ištirpsta, alus užsigazuoja. Angliarūgštės tirpimą įtakoja: slėgis, temperatūra ir laikas. Žemesnėje temperatūroje alus gazuojasi greičiau, kuo didesnis slėgis, tuo užgazavimo greitis taip pat didėja. Jeigu neturite galimybės atšaldyti alaus, teks naudoti didesnį slėgį ar/ir laikyti ilgiau.

Kaip žinoti, kokį užgazavimo lygį rinktis? Kiekvienas alaus stilius, turi savo užgazavimo lygį, bet aukso viduriukas yra 2,2 VOL. Po skaičiuokle rasite ir stilių lentelę su užgazavimo lygiais.


Refraktometro FG korekcijos skaičiuoklė. Naudokite antrą dalį (Part II). Reikia įvesti pirminį misos tankį (OG) ir refraktometru pamatuotą dabartinį tankį Brix vienetais (tai svarbu, nenaudokite SG skalės). Gausite koreguotą FG reikšmę:
https://www.brewersfriend.com/refractometer-calculator/

Kalbėdamas apie alkoholio skaičiuoklę, rašiau, kad matuojant galutinį misos tankį FG refraktometru, reikia daryti refraktometro rodmenų korekciją. Ką tai reiškia ir kodėl tai reikia daryti?

Refraktometras yra matavimo prietaisas, matuojantis šviesos lūžio kampą tam tikroje medžiagoje, šiuo atveju - misoje. Pagal lūžio kampą nustatomas misos tankis arba kitaip - sausųjų medžiagų kiekis (SG).

Matuojant pradinį misos tankį OG (iki fermentacijos), refraktometro rodmenis galime naudoti tiesiogiai. Vykstant fermentacijai, misa virsta alumi ir joje atsiranda papildomų medžiagų, iš kurių dominuojanti - alkoholis, refraktometro rodmenys yra iškreipiami ir todėl matuojant galutinį tankį FG, turi būti taikoma korekcija, t.y. mes refraktometrui turime pasakyti, kad misoje atsirado alkoholio. Tam ir naudojama ši korekcinė skaičiuoklė.

Plačiau apie refraktometrą ir jo naudojimą, geras straipsnis čia:
https://alusalus.lt/2014/05/refraktometras/


0 comments :

Rašyti komentarą